Tentang Perisai Qur'an Kids

PROFIL PENERBIT PERISAI QURAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat yang tak terhingga bilangannya. Salam dan shalawat bagi junjungan kami Nabi Muhammad ﷺ beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Awal tahun 2009 Perisai Quran menerbitkan buku-buku bacaan sebagai literasi memperkaya khazanah buku Islam, tetapi dengan berjalannya waktu Perisai Quran melihat bahwa buku islam yang berorientasi terhadap literasi buka anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah nyaris tidak ada, padahal Perisai Quran sadar bahwa Putra-putri anda adalah buah hati anda,putra-putri anda adalah penerus cita-cita anda. Wajar jika pengorbanan anda untuk mereka tiada terbatas. Tidaklah anda bosan berjuang demi menghantarkan putra-putri anda kepada masa depan yang lebih baik , dipenghujung sholat malam anda pun bercucuran airmata setiap kali tangan anda menengadah ke langit memanjatkan doa terbaik untuk mereka, kalbu anda bergetar setiap kali nama mereka terucap dalam kekhusyuan doa anda. Itu semua tidak lain dan tidak bukan merupakan bukti nyata kasih sayang anda tiada tara kepada mereka.

Dari Fakta diatas, kami (perisai Quran) sadar bahwa sudah sepantaslah perlu adanya buku-buku anak sebagai literasi yang sesuai dengan Al-quran dan Al-sunnah, sehingga kasih sayang anda disalurkan dengan baik dan dapat menunjang harapan anda kepada mereka. Kami pun sadar bahwa majunya suatu bangsa tergantung dari seberapa baiknya tunas-tunas bangsa memperoleh pendidikan yang baik.

Untuk menjalanankan fisi dan misi kami yaitu, “Pelopor buku anak sesuai Al-Quran dan Sunnah”, kami membentuk team penulis dengan latar belakang pendidikan Islam yang mumpuni di bidangnya, dan dipimpin oleh Ustad Nizar Saat Jab’bal Lc, Mpd yang merupakan salah satu tokoh Islam yang tidak diragukan lagi manhajnya.

Dengan team penulis dan team kreatif kami sudah memproduksi 172 judul buku mulai dari kelompok usia paud dan TK sampai dengan untuk yang sudah di bangku SD, dengan berbagai tema mulai dari Akidah, Akhlaq sampai dengan Biografi. Buku-buku tersebut bersumber dari  liteterasi  yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami membuatkan buku yang menarik dan interaktif sehingga menyenangkan untuk putra putri anda.

Harapan kami dalam sumbangsih ini adalah, semoga Allah Ta’ala menjadikan putra putri anda sebagai generasi penerus yang shaleh. Aamiin.

ALAMAT PERISAI QUR'AN KIDS

Screen Shot 2018-05-29 at 14.40.45