Superhero Islam

Para Sahabat Rasulullah ﷺ adalah generasi terbaik ummat ini. Merekalah manusia terbaik untuk Allah ﷻ untuk menemani Rasul-Nya yang mulia.

Para Sahabat telah mengorbankan segalanya untuk berdakwah dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kota demi kota, negara demi negara telah mereka singgahi, dan mereka taklukkan dengan kekuatan iman mereka.

Serial Superhero Islam menyajikan kisah-kisah kepahlawanan para sahabat yang dikenal dengan perjuangan dan keberaniannya, serta jasanya yang besar terhadap penyebaran Islam ke seluruh dunia.

Saifullah al-Maslul, pedang Allah ﷻ yang terhunus, gelar baginya dari Rasulullah ﷺ. Abu Bakar mengatakan bahwa tidak ada seorang ibupun yang dapat melahirkan bayi sepertinya.

Khalid bin Walid

Terbaru

Terlaris

Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah ﷺ yang mulia, namanya tidak akan terlupakan di benak muslimin, karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam menyebarkan islam. Begitu jua di benak musuh-musuh islam. Mereka berkeringat dingin, ketakutan, dengan hanya mendengar namanya.

Saifullah al-Maslul, pedang Allah ﷻ yang terhunus, itulah julukan yang Rasulullah ﷺ berikan kepadanya. Abu Bakar mengatakan:”Tidak ada seorang ibupun yang dapat melahirkan bayi seperti Khalid bin Walid.” Seratus lebih pertempuran yang diikutinya, dan tidak ada satupun yang kalah. Superhero Islam, Khalid bin Walid, selalu menang dalam semua pertempurannya.

Muawiyah bin Abu Sufyan, saudara laki-laki Ummul Mukminin Ummu Habibah, orang pertama yang membangun armada angkatan laut Islam dan berperang melawan Romawi di lautan. Dia salah satu pencatat wahyu.

Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ mendoakannya:“Ya Allah, jadikanlah dia penyampai hidayah yang mendapat hidayah dan berilah hidayah kepada manusia dengan perantaraannya.” (HR. At-Tirmidzi)

Syurahbil bin Hasanah, seorang anak yatim, termasuk penduduk Makkah yang pertama kali masuk Islam, sahabat mulia yang dipercaya Rasulullah ﷺ untuk menjemput Ummul Mukminin Ummu Habibah dari negri Habasyah.

Beliau mengikuti semua peperangan yang dipimpin Rasulullah ﷺ. Dia lah duta pembawa surat Rasulullah ﷺ kepada Muqauqis, raja Mesir. Mimpinya untuk menaklukkan negara Syam pun menjadi kenyataan. Dialah panglima penaklukan negara Yordania, salah satu negara yang berada di wilayah Syam.

Amer bin Ash, sahabat Rasulullah ﷺ, lembut hatinya, mulia kedudukannya. Jasa-jasanya selalu dikenang umat Islam sepanjang masa. Kepandaian, kecerdasan, dan keberaniannya menjadikan Islam begitu mudah tersebar ke beberapa negara.

Palestina, negara mulia, tersimpan di dalamnya goresan-goresan tinta emas akan kepahlawanan Amer bin Ash ketika membebaskannya dari penjajahan Romawi. Mesir dan Libiya sebagai bukti nyata akan jasa besar dari perjuangan dan pengorbanan sahabat mulia ini dalam menyebarkan Islam dan pembebasan kedua negara itu dari kekuasaan Romawi Nasrani. Bendera Laa Ilaaha Ilaallah berkibar dengan kencang disana, atas izin Allah ﷻ, kemudian perjuangan sahabat mulia ini.

Abdullah bin Sa’ad, saudara sepersusuan Utsman bin Affan, pencatat wahyu pertama dari suku Quraisy, komandan pasukan sayap kanan dalam seluruh pertempuran melawan pasukan Romawi di Mesir, dan sahabat mulia yang berjasa besar menyebarkan Islam di Tunisia dan Sudan.

Suatu malam, Abdullah bin Sa’ad berdoa, “Ya Allah, jadikanlah amalan terakhirku shalat subuh.” Allah ﷻ pun mengabulkan doanya dan mewafatkannya setelah selesai shalat Subuh.